تقدیر وتشکرفرماندهی تیپ الغدیر استان یزد از مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره2 یزد

تقدیر وتشکرفرماندهی تیپ الغدیر استان یزد از مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره2 یزد

چهارشنبه 8 خرداد 1398 و ساعت 12:33:30 285

فرماندهی تیپ الغدیر استان یزدجهت برگذاری دوره های آموزشی مخصوص سربازان وظیفه از ریاست وپرسنل مرکز شماره 2آزادگان یزد تقدیر وتشکر نمود.

بنا به این گزارش مرکز شماره 2آزادگان یزد درسال97 ضمن تعامل با تیپ الغدیر استان یزد، به صورت رایگان جمعی ازسربازان وظیفه این مجموعه را در رشته های کارآفرینی ، طراح کرافیک ، ای سی دی ال  تحت آموزش قرار داد که طی این گزارش فرماندهی تیپ الغدیر استان یزد ضمن تاکید بر ادامه همکاری بین طرفین از ریاست وپرسنل این مرکز تقدر وتشکر نمود.