برروز رسانی سیستمهای سایت آزمون آنلاین

برروز رسانی سیستمهای سایت آزمون آنلاین

شنبه 6 ارديبهشت 1399 و ساعت 07:35:10 68

مرکز آزادگان به منظور ارتقای سلامت و بهبود عملکرد سیستمهای سایت آزمون آنلاین را برای دوره پساکرونا برروز رسانی نمود

مرکز آزادگان به منظور ارتقای سلامت و بهبود عملکرد سیستمهای سایت آزمون آنلاین را برای دوره پساکرونا برروز رسانی نمود.