بازدید مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز شماره دو آزادگان یزد

بازدید مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز شماره دو آزادگان یزد

شنبه 6 ارديبهشت 1399 و ساعت 10:36:44 87

بازدید مدیر کل محترم آمو آموزش فنی و حرفه ای استان یزد به همراه رئیس اداره ارزشیابی و مهارت و هیئت همراه از مرکز آزادگان یزد 

بازدید مدیر کل محترم آمو آموزش فنی و حرفه ای استان یزد به همراه رئیس اداره ارزشیابی و مهارت و هیئت همراه از مرکز آزادگان یزد

مورخ 99/02/03 میدر کل محترم به همراه رئیس  رئیس اداره ارزشیابی و مهارت و هیئت همراه از مرکز فنی حرفه ای شماره دو آزادگان از کارگاههای آموزشی و قسمت اداری مرکز بازدید نمودند و در خصوص برگزاری آزمونهای مهارتی سنجش(آنلاین-تمدید گواهینامه ساختمان- آزمونهای عملی کامپیوتر) و نحوه برگزاری در سال 99 جهت آماده سازی زیرساختهای آن بحث و تبادل نظر گردید. و مقرر شد سال 99 این مرکز به عنوان سنجش مهارت شهرستان یزد فعالیت نماید.