بازدید مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز شماره دو آزادگان یزد
1399/02/06

بازدید مدیر کل محترم آمو آموزش فنی و حرفه ای استان یزد به همراه رئیس اداره ارزشیابی و مهارت و هیئت همراه از مرکز آزادگان یزد 

برروز رسانی سیستمهای سایت آزمون آنلاین
1399/02/06

مرکز آزادگان به منظور ارتقای سلامت و بهبود عملکرد سیستمهای سایت آزمون آنلاین را برای دوره پساکرونا برروز رسانی نمود