تجلیل و تکریم از بازنشستگان مرکز آزادگان
1399/05/25

بازنشستگی، آغاز انتقال توانایی انسان از جسم به فکر است که به راستی، نیرومندترین قوای بشر، فکر است.

برگزاری آزمون صنعت و ساختمان
برگزاری آزمون صنعت و ساختمان
به مناسبت بزرگداشت مقام معلم
به مناسبت بزرگداشت مقام معلم
سال 1399،  سال جهش تولید گرامی باد
سال 1399، سال جهش تولید گرامی باد