تقدیر وتشکرفرماندهی تیپ الغدیر استان یزد از مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره2 یزد
//

فرماندهی تیپ الغدیر استان یزدجهت برگذاری دوره های آموزشی مخصوص سربازان وظیفه از ریاست وپرسنل مرکز شماره 2آزادگان یزد تقدیر وتشکر نمود.

ثبت نام حرفه های آموزشی طرح اوقات فراغت دانش آموزان
//

ثبت نام دوره های آموزشی طرح اوقات فراغت جهت برادران وخواهران درمرکز شماره2آزادگان یزد

بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد
1398/02/16

در هفته بازديد دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای جمعی از دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2آزادگان یزد بازديدبعمل آوردند

تسطیح کردن پیاده رو  ومحوطه روبروی مرکزشماره2آزادگان یزد توسط شهرداری منطقه3
تسطیح کردن پیاده رو ومحوطه روبروی مرکزشماره2آزادگان یزد توسط شهرداری منطقه3
بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد
بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد